JRJ consulting

Celcat

Oprogramowanie CELCAT® Timetabler 6 jest kompleksowym narzędziem do tworzenia, modyfikowania i zarz±dzania rozkładami zajęć na uczelniach wyższych. CELCAT® Timetabler 6 (wersja polska) powstał jako wynik współpracy dwóch, niezwykle do¶wiadczonych w dziedzinie tworzenia oprogramowania dla uczelni, firm: polskiej - AbaCo® Holding sp. z o.o. i angielskiej - Corbett Engineering Ltd. Obydwa przedsiębiorstwa od niemal 15 lat doskonal± narzędzia organizuj±ce i wspomagaj±ce pracę uczelni wyższych w Polsce i na ¶wiecie. CELCAT® jest programem, który można użytkować całkowicie samodzielnie, lub jako jeden z modułów zintegrowanych z systemem obsługi dziekanatów uczelni e-szkoła. W przypadku integracji z oferowanym przez AbaCo pakietem, CELCAT® 6 stanowi istotne ogniwo oferty zorientowanej na kompleksow± obsługę szkół wyższych. Z niezwykłej funkcjonalno¶ci CELCATa korzysta obecnie ponad 250 uczelni w 30 krajach ¶wiata, min. tak znane o¶rodki akademickie jak:

  • Texas University (USA)
  • Universite Nancy (Francja)
  • Universite Paris Sud (Francja)
  • Glasgow Caledonian University (Wielka Brytania)
  • Australian Catholic University (Australia)