JRJ consulting

e-Szkoła

Rozwiązanie e-Szkoła jest zintegrowanym pakietem programów pracujących w architekturze klient - serwer, umożliwiających efektywne i kompleksowe wspomaganie zarządzania i organizacji pracy dziekanatóww wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w zakresie obsługi studióww stacjonarnych i niestacjonarnych.

Pakiet, w chwili obecnej jest jedynym, tak rozbudowanym modułowym systemem, umożliwiającym w pełni efektywne zarządzanie każdym rodzajem szkoły wyższej. Jest praktycznym i bezpiecznym systemem dedykowanym szkołom wyższym ...

e-Szkoła została stworzona z myślą o jak najlepszym dostosowaniu do polskich realiów, w których muszšą działać jednostki szkolnictwa wyższego. Znając z własnego doświadczenia trudności szkół‚ w zdobywaniu pieniędzy na prowadzenie swojej działalności, zdecydowaliśmy się na rozwišzanie modułowe, ktĂłre zostało z uznaniem zaakceptowane przez współpracujące z nami placówki edukacyjne.

Trzonem aplikacji e-Szkoła jest modił OD (prowadzenie dziekanatu lub jego odpowiednika) oraz moduł Rekrut (obsługa rekrutacji). Obydwa wyżej wymienione programy mogą dział‡ samodzielnie. Pozostałe moduły e-Szkoły stanowią funkcjonalne uzupełnienie modułu OD. Istnieje również momożliwość zewnętrznego dostępu do bieżących informacji znajdujących się w centralnej bazie danych wz wykorzystaniem modułu Wirtualnego Dziekanatu.