JRJ consulting

Produkty

Rozwiązanie e-Szkoła jest zintegrowanym pakietem programów pracujących w architekturze klient - serwer, umożliwiających efektywne i kompleksowe wspomaganie zarządzania i organizacji pracy dziekanatów wyższych uczelni państwowych i niepaństwowych w zakresie obsługi studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Pakiet, w chwili obecnej jest jedynym, tak rozbudowanym modułowym systemem, umożliwiającym w pełni efektywne zarządzanie każdym rodzajem szkoły wyższej. Jest praktycznym i bezpiecznym systemem dedykowanym szkołom wyższym ...

e-Szkoła została stworzona z myślą o jak najlepszym dostosowaniu do polskich realiów, w których muszą działać jednostki oświatowe. Znając z własnego doświadczenia trudności szkół w zdobywaniu pieniędzy na prowadzenie swojej działalności, zdecydowaliśmy się na krok, który został przyjęty z uznaniem przez współpracujące z nami placówki edukacyjne - ten krok to budowa modułowa.

Trzonem aplikacji e-Szkoła jest OD (prowadzenie dziekanatu lub jego odpowiednika) oraz moduł Rekrut (obsługa rekrutacji). Obydwa wyżej wymienione programy mogą działać samodzielnie. Pozostałe moduły e-Szkoły stanowią funkcjonalne uzupełnienie OD. Istnieje również możliwość zewnętrznego dostępu do bieżących informacji znajdujących się w stacjonarnej bazie danych, taką funkcje posiada Wirtualny Dziekanat.